Những trang thiết bị có thể đối ứng nhiều nhu cầu đa dạng

Chúng tôi có những trang thiết bị có thể đối ứng cho những loại áo mùa đông và áo mưa sử dụng ép seam, sản phẩm hàng giấy và bao gồm cả những sản phẩm hàng vải.Chúng tôi tiến hành sản xuất với hệ thống tốt nhất được sự hổ trợ từ nhà sản xuất và khách hàng có kinh nghiệm cũng như bảo trì.Với việc sử dụng máy may của hãng sản xuất JUKI làm chủ đạo,sử dụng máy may đặc thù thích hợp ứng với từng công đoạn để góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và hơn hết là đáp ứng được thời hạn giao hàng của khách hàng.


・Trang bị máy trải vải không dệt nhóm CAM+10

Chúng tôi áp dụng máy CAM(máy cắt tự động),có khả năng cắt nhanh với bất kỳ loại rập cho dù phức tạp nhất.
Việc cắt bằng tay hay cắt miệng luồng cánh quạt  của trang phục điều hòa không khí đang được phổ cập hiện nay sẽ rất khó nhưng có thể cắt được một cách chính xác bởi cắt tự động. Máy CAM đang được trang bị ở cả 2 nhà máy.

・Máy ép seam(Máy ép)

Chúng tôi có thể đối ứng ép cần thiết với những mã hàng trang phục mùa đông và áo mưa, trang phục bảo hộ, trang phục mặc ngoài trời.
Tại nhà máy việt Nam của Công ty chúng tôi đang có tổng cộng được 30 máy, và cũng sẵn sàng cho những đơn hàng lớn.

・Nội dung thiết bị(Số lượng bao gồm cả 2 nhà máy)

Máy 1 kim 360máy
Máy may con lăn dẫn hướng 14máy
Máy 1 kim tổng hợp (Dùng  vật dày) 2máy
Máy may chuyển động 1 kim 4máy
Máy 1 kim chuyển động trên dưới 2máy
Máy vắt sổ 5 chỉ 93máy
Máy vắt sổ 3 chỉ 116máy
Máy vắt sổ 4 chỉ 47máy
Máy 2 kim Passant 10máy
Máy đánh bọ 13máy
Máy khuy thường 7máy
Máy khuy mắt phụng 5máy
Máy passant 3máy
Máy tra nút 6máy
Máy cơi túi tự động 3máy
Máy tra mắt cáo vạn năng 3máy
Máy tra nhám 9máy
Máy may phẳng 1 máy (Nhà máy Tây Sơn)
Máy chít li 1 máy (Nhà máy Quy Nhơn)
Máy vắt sổ tự  động 1 máy (Nhà máy Quy Nhơn)
Máy may bán tự động 6máy
Máy may móc xích 2 kim loại khủy tay 6máy

Máy ép

30máy

Ủi

Bàn ủi 32 cái (ở giữa, bao gồm hoàn thành. gắn chân không)
Máy ép nhãn phẳng để bàn

2máy

Máy ép dập li(dùng cho mã quần)

2máy

Dụng cụ kiểm kiêm

Máy loại băng tải 2máy
Loại cầm tay 2máy

Loại máy khác

Máy cắt CAM  tự động

2máy
Máy cắt 8máy

Thiết bị trải vải nhóm 10 dùng cho vải không dệt

1 set (Nhà máy Tây Sơn)
Máy cắt đầu bàn 2máy
Máy đóng nút 5máy
Máy tra móc cài 4máy
Máy ép keo 4máy

Máy thiết kế rập CAD (Toray)

4máy

Máy giũ chỉ

5máy