OEM

 Về thời hạn giao hàng thì chúng tôi đưa ra những phương án, điều chỉnh kịp thời. Liên quan đến những mã hàng mới thì chúng tôi làm những mẫu duyệt dựa vào mẫu gốc và Tài liệu kỷ thuật may đã được khách hàng làm trước,tính toán báo giá và phân tích công đoạn may tại nhà máy.Sau đó thảo luận những vấn đề như là xác nhận thời gian giao nguyên phụ liệu, đề xuất thời hạn giao hàng đối với đơn đặt hàng.

Tại nhà máy chúng tôi có bề dày thành tích về các mặt hàng may: các sản phẩm về vải không dệt như là trang phục bảo hộ,có những trang thiết bị máy móc có thể sản xuất được những mặt hàng vải mỏng đến vải dày như là : Trang phục làm việc, trang phục điều hòa không khí, trang phục chống cháy, trang phục chống cháy bằng nhôm, áo mưa, đồ chống lạnh mùa đông có gắn áo lót, áo liền quần, áo khoác thông thường,Vì là trang phục làm việc nên hàng năm chúng tôi có thể sản xuất được 300.000 cái trở lên .

Vì là nhà máy 100% vốn đầu tư đạt tiêu chuẩn chất lượng của Nhật nên hầu hết các quy trình sản xuất được tiến hành một cách nhanh chóng thông qua các cuộc họp giữa các văn phòng tại Yokohama.Chúng tôi có thể đáp ứng được các nhu cầu đa dạng. Vì vậy trước tiên xin hãy liên lạc với chúng tôi.

Nhà máy Việt Nam tích hợp dây chuyền chuyền sản xuất trang phục làm việc・Trang phục hoạc động