Chất lượng sản phẩm luôn được ưu tiên hàng đầu
Đạt chứng nhận ISO 9001:2015*

Công ty có nhà máy may 100% là vốn đầu tư Nhật Bản, đang chủ yếu sử dụng chẳng hạn như trang thiết bị loại khác ,trang phục cứu hỏa, làm việc, trang phục bảo hộ sử dụng một lần, trang phục bảo hộ đặc biệt. Sản phẩm xuất khẩu sang Nhật ,Mỹ, Canada*Quy Nhơn chỉ có nhà máy

Chi tiết hãy xem ở đây

Công ty may mặc Able Việt Nam đang tuyển dụng nhân sự rộng rãi

Công ty có nhà máy may 100% là vốn đầu tư Nhật Bản, đang chủ yếu sử dụng chẳng hạn như trang thiết bị loại khác ,trang phục hỏa, làm việc, trang phục bảo hộ sử dụng một lần, trang phục bảo hộ đặc biệt. Sản phẩm xuất khẩu sang Nhật ,Mỹ, Canada

Chi tiết hãy xem ở đây

Đi đến trang đầu tiên