Chúng tôi suy nghĩ rằng vật liệu sợi chất lượng cao với tính năng vận động sẽ được ưu tiên hàng đầu,công việc cứu hỏa cường độ cao cũng sẽ đáp ứng bằng những thành tích và lòng tin cậy.
Trang phục phòng cháy, trang phục chịu nhiệt đặc biệt với tính năng an toàn cao đang được văn phòng chính phủ sử dụng trong nhiều năm do vật liệu vượt trội của trong và ngoài nước và kỷ thuật gia công đặc thù của nhà máy Công ty chúng tôi.
Trang phục phòng cháy MG đã đạt dược tiêu chuẩn ISO,vật liệu chống cháy, chịu nhiệt sinh ra những hiệu quả về phòng cháy vượt trội,sử dụng「thiết kế Ergonomics」dựa theo tiêu chuẩn nghiên cứu về lao động,thực hiện tính năng hoạc động cao.