Chúng tôi đang xử lý vòi hoa sen dùng khẩn cấp và thiết bị rửa mắt theo tiêu chuẩn toàn cầu ANSI Z358.1 để phòng bị sự cố vật chất có hại bất trắc xảy ra.Trường hợp người lao động có nguy cơ tiếp xúc với vật chất có hại(A-mi-ăng và vật chất hóa học đặc định) thì cần dụng cụ rữa mắt  và vòi sen dùng khẩn cấp như là một biện pháp ứng phó khi cấp bách.

Dụng cụ rửa mắt và vòi hoa sen chất lượng cao với bề dày thành tích đã tạo được lòng tin sâu đậm trong từng lĩnh vực.Hơn nữa để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng thì những dịch vụ bảo trì tại chỗ thì chúng tôi cũng đã bắt đầu.Chúng tôi đang nổ lực để phát triển sản phẩm mới , tận dụng tiến nói của khách hàng mà không tự mãn vời tình hình hiện tại.