Chuỗi trang phục bảo hộ MG, phòng chống nhiễm khuẩn Maxgad là những loại trang phục bảo hộ và phòng chống lây nhiễm đã được hoàn thiện với sự liên kết với các Công ty cổ phần Unitika  , Công ty cổ phần Mitsubishi Chemical có tại Nhật.Không chỉ những công việc chung mà chúng tôi còn có được những thành tích và lòng tin trong các lĩnh vực như là dịch cúm gia cầm, bệnh lỡ mồm long móng, nhà máy phát điện hạt nhân.
Trang phục bảo hộ MG với tư cách là sản phẩm bảo vệ những vật liệu sản xuất trong nước được an toàn thì tính chống dầu và chống nước là những vấn đề đương nhiên,nhờ tính thoáng khí cao nên chúng tôi cũng đang theo đuổi tính dễ chịu cho người làm việc.
Bằng cách sử dụng vật liệu SFS công  nghệ mới nhất nên trang phục phòng chống lây nhiễm nhẹ nhàng và chắc chắn, có tính đàn hồi cao nên mang tính cơ năng cao có thể đối ứng được với những tác động mạnh,trang bị vật liệu phản quang tiêu chuẩn, nâng cao hơn nữa sự an toàn cho người lao động.