dụng cụ rửa mắt & vòi sen dùng cho cấp cứu Thép Nhà máy hóa học・ga Hàng không・Đóng thuyền Nơi phát điện Xử lý chất thải cộng nghiệp xử lý đất Cơ quan nghiên cứu và giáo dục Sản xuất thuốc Chất bán dẫn・ Điện Liên quan đến thực phẩm Sản xuất dấy Xử lý nước Hóa dầu

Mô hình tiêu chuẩn của bồn rửa mắt khẩn cấp.

Giới thiệu sản phẩm

  1. Chế tạo bằng thép không rỉ
  2.  chống rỉ sét mạnh trong một thời gian dài
  3. Hiện thực 100% một lượng lớn nước chảy khi gặp trường hợp khẩn cấp.Hoàn thành quy cách ANSI của tiêu chuẩn thế giới
  4. Thiết bị để rửa trôi khẩn cấp khi người làm việc bị những vật chất có hại làm ô nhiễm
  5. Thiết bị đã được gắn nghĩa vụ lắp đặt theo điều 38 quy tắc phòng chống vật chất hóa học đặc định
  6. Thiết bị đang được đề xuất lắp đặt theo (luật xúc tiến nắm bắt quản lý xả chất thải hóa học )MSDS
  7. Nếu bạn cần có một bảng thành tích kiểm tra riêng thì chúng tôi có thể đối ứng có tính phí

Thông số kỹ thuật

Model No. AY-100
Demention 309mmx186mmx140mm
Weight 3kg
Inlet Rc 1/2 (15A)
outlet R1(25A)
Operating Pressure 0.2 - 0.55 MPaG
Temperature Range 16 - 38 °C

* Individual Companies Rights Reserved.